Wednesday, May 12, 2010

1205 Hadiah Buat Diri --4

IKRAR :

Ya Allah, Sesungguhnya Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian-Mu dan
ikrar kepada-Mu yang akan aku laksanakan dengan sedaya mampuku. Ya Allah Aku berlindung kepada-Mu dari sebarang kejahatan yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya segala nikmat-Mu keatasku. Aku juga mengakui dosa-dosa terhadap-Mu. Maka ampunilah aku kerana sesungguhnya tiada yang boleh mengampunkan
dosa-dosa ini kecuali Engkau, Ya Allah . Ameen !

No comments: